Sluiten Routebeschrijving Bel ons

Over ons

Het begin van PIM Zuid

Na de overdracht van huurwagens en standplaatsen door de gemeente Maastricht aan de woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt werd het beheer in eerste instantie uitbesteedt. In 2006 werd het besluit genomen om gezamenlijk voor deze werkzaamheden een eigen beheermaatschappij op te richten. Ze gaven dit initiatief de toepasselijke naam Partners In Maatwerk-Zuid, PIM-Zuid BV, mee.

Het Bestuur wordt gevormd door de drie grondleggers die de richting bepalen en toezicht houden op de werkorganisatie. Gaandeweg hebben ook andere corporaties en gemeenten de weg naar PIM-Zuid gevonden. Behalve in Maastricht is PIM-Zuid actief in Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Maasgouw, Sittard-Geleen, Venlo, Valkenburg en Schinnen Het bedrijf bestaat momenteel uit 8 medewerkers.

Historie

Terug in de tijd

In 1999 heeft de gemeente Maastricht haar woonwagenstandplaatsen overgedragen aan de drie woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt. De huurwoonwagens waren een decennium eerder al overgedragen. Enkele op te heffen locaties en het toenmalige regionale woonwagencentrum Vinkenslag vielen hier buiten. Na deze overdracht is het beheer van huurwagens en standplaatsen in eerste instantie uitbesteedt.

In de loop der jaren zijn bijzondere doelgroepen met bijzondere woonwensen meer en meer deel gaan uitmaken van de klantenkring van de corporaties. Vandaar het besluit om het beheer in eigen hand te nemen. Hierdoor zijn wij nu de enige speler op woonwagengebied binnen de gemeentegrenzen van Maastricht.

Daarbuiten is PIM-Zuid actief in Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Maasgouw, Sittard-Geleen, Venlo, Valkenburg en Schinnen

Onze Medewerkers

Een team dat voor u klaarstaat!

Het onderhouden van een duurzame relatie met onze klanten is gebaseerd op persoonlijke contacten, wederzijds vertrouwen en respect. Dagelijks opereren onze medewerkers in een krachtenveld dat enerzijds voortkomt uit de relatieve geborgenheid van de woonwagenlocatie, de eigen leefstijl en de sterke familiebanden en anderzijds uit de eisen die de 'gewone' maatschappij stelt. Wij richten onze aandacht op de individuele behoeften en focussen ons daarbij op aangelegenheden die te maken hebben met 'huisvesting' in de breedste zin van het woord. Ons motto daarbij is: wij zijn er voor u, maar doen alleen toezeggingen als we die ook kunnen waarmaken. Onder het hoofdstuk Diensten vindt u een compleet overzicht van onze werkzaamheden.

Neem contact op