Sluiten Routebeschrijving Bel ons

Beleidsmatig

  • Wij geven uitvoering aan het door onze opdrachtgever geformuleerde beleid met betrekking tot de normalisatie en de exploitatie van huurwoonwagens en woonwagenstandplaatsen.
  • Wij ontwikkelen nieuw beleid.
  • Wij leggen rekening en verantwoording af door middel van jaarverslagen.
  • Wij kunnen in juridische zin huurcontracten, vergunningen en dergelijke vernieuwen.
  • Wij voeren alle werkzaamheden uit met betrekking tot verplaatsingen, het aan- en verkoopbeleid van woonwagens, renovaties en nieuwbouwprojecten.
  • Wij voeren alle werkzaamheden uit gerelateerd aan de handhaving van wet en regelgeving, zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering.
  • Wij lossen in samenwerking en in overleg met de opdrachtgever (ernstige) misstanden in het beheer op.
  • Wij coördineren en voeren werkzaamheden uit waarbij er een overlap bestaat tussen de woonwagenlocatie en de openbare weg, de openbare groenvoorziening, civieltechnische werken, nutsvoorzieningen en het beheer van de openbare ruimte.
  • Wij voeren overdrachtsprocessen door.