Sluiten Routebeschrijving Bel ons

Beheer & Onderhoud

Onze beheerwerkzaamheden op uitvoeringsniveau zijn onder te verdelen in de rubrieken: Financieel; Administratief; Sociaal en Technisch (FAST)

Financieel

Bij financieel aspect horen de volgende punten
 • het voeren van de huuradministratie m.b.t. woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens
 • het voeren van de financiële administratie en de kredietbewaking op uitgaven op het gebied van beheer, onderhoud en andere exploitatiecomponenten
 • het periodiek opstellen van financiële overzichten t.b.v. de opdrachtgever
 • het innen van de huur, waaronder wordt verstaan:
  • het aanmaken en versturen van de huurnota’s;
  • het verstrekken van telefonische informatie m.b.t. de huurbetalingen;
  • het doorvoeren van de jaarlijkse huurverhogingen in de financiële administratie;
  • het opnemen van overige betalingscomponenten in de financiële administratie;
 • de verwerking van de huurdebiteurenadministratie, waaronder wordt verstaan:
  • het maandelijks verzamelen van de huurdebiteurengegevens
  • het aanmaken en versturen van de 1e en 2e aanmaningsformulieren
  • het verzorgen van de overdracht van de huurdebiteurendossiers aan de deurwaarder
  • het bewaken van de voortgang en de begeleiding van de werkzaamheden van de deurwaarder

Administratief

Bij administratief aspect horen de volgende punten
 • het voeren van een huurders/gebruikersregister m.b.t. woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens.
 • het bijhouden van de wachtlijsten voor het huren van een woonwagenstandplaats en/of een huurwoonwagen en het adviseren bij de toewijzing.
 • het verzorgen van de informatie en de correspondentie in het kader van de jaarlijkse huurverhogingen.
 • het namens opdrachtgever afsluiten en beëindigen van huurovereenkomsten voor de woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens
 • het verzorgen van de correspondentie bij mutaties en de coördinatie en het administratief verwerken ervan (zie ook Technisch beheer).

Technisch

Bij Technisch aspect horen de volgende punten
 • het organiseren van de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden (klachtenonderhoud), waaronder het onderhouden van de contacten met aannemers en bewoners
 • het organiseren en uitvoeren van de 1e en 2e oplevering van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens in het kader van huuropzeggingen
 • aan de hand van een technisch rapport de kosten van mutatieonderhoud vaststellen
 • het laten verrichten van mutatieonderhoudswerkzaamheden
 • het (doen) verzorgen van het planmatig onderhoud m.b.t. de in beheer zijnde voorzieningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een meerjarenonderhoudsraming die jaarlijks geactualiseerd wordt
 • het voeren van de directie en het houden van toezicht op de uitvoering van het klachten, mutatie- en planmatig onderhoud
 • het bewaken van de onderhoudsbudgetten