• Home
  • Over PIM-Zuid B.V.
  • Onze medewerkers

Onze medewerkers

Het onderhouden van een duurzame relatie met onze klanten is gebaseerd op persoonlijke contacten, wederzijds vertrouwen en respect. Dagelijks opereren onze medewerkers in een krachtenveld dat enerzijds voortkomt uit de relatieve geborgenheid van de woonwagenlocatie, de eigen leefstijl en de sterke familiebanden en anderzijds uit de eisen die de 'gewone' maatschappij stelt. Wij richten onze aandacht op de individuele behoeften en focussen ons daarbij op aangelegenheden die te maken hebben met 'huisvesting' in de brede zin van het woord. Ons motto daarbij is: wij zijn er voor u, maar doen alleen toezeggingen als we die ook kunnen waarmaken. Onder het hoofdstuk Diensten vindt u een compleet overzicht van onze werkzaamheden.