• Home
  • Over PIM-Zuid B.V.
  • Missie

Missie

 

Woonwagenbewoners zijn van oudsher gewend om hun eigen zaken te regelen. Dat betekent dat de startpositie van PIM-ZUID, net als vele andere instanties, is die van buitenstaander. Deze cultuur van zelfredzaamheid heeft echter ook zijn schaduwzijden. Je kunt nu eenmaal niet alles in eigen kring regelen en opvangen. Om als buitenstaander ‘binnen te komen’ heb je een sleutel nodig. Voor ons bestaat deze uit het leggen van contacten van-mens-tot-mens.

 

 

Pas wanneer je voor elkaar ‘iemand bent’ kun je samen werken aan de, nog altijd, noodzakelijke verbetering van de positie van de woonwagenbewoner in het algemeen en van zijn huisvesting en leefomgeving in het bijzonder. Toezien op het nakomen van rechten en plichten (en wat is beheren anders dan dat?) komt vanuit deze grondhouding niet over als bemoeizuchtig of betuttelend. Vergelijk het maar met sport: het spel wordt pas leuk als beide partijen dezelfde spelregels respecteren.