Beleidsmatig

  • Wij geven uitvoering aan het door onze opdrachtgever geformuleerde beleid met betrekking tot de normalisatie en de exploitatie van huurwoonwagens en woonwagenstandplaatsen.
  • Wij ontwikkelen nieuw beleid.
  • Wij leggen rekening en verantwoording af door middel van jaarverslagen.
  • Wij kunnen in juridische zin huurcontracten, vergunningen en dergelijke vernieuwen.
  • Wij voeren alle werkzaamheden uit met betrekking tot verplaatsingen, het aan- en verkoopbeleid van woonwagens, renovaties en nieuwbouwprojecten.
  • Wij voeren alle werkzaamheden uit gerelateerd aan de handhaving van wet en regelgeving, zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering.
  • Wij lossen in samenwerking en in overleg met de opdrachtgever (ernstige) misstanden in het beheer op.
  • Wij co√∂rdineren en voeren werkzaamheden uit waarbij er een overlap bestaat tussen de woonwagenlocatie en de openbare weg, de openbare groenvoorziening, civieltechnische werken, nutsvoorzieningen en het beheer van de openbare ruimte.
  • Wij voeren overdrachtsprocessen door.